مسابقات قهرمانی کشور کیک بوکسینگ تاپ کاراته

مسابقات قهرمانی کشور کیک بوکسینگ تاپ کاراته

یک دوره مسابقات تاپ کاراته کیک بوکسینگ در استان کرمانشاه در تاریخ 95/8/7 برگزار گردید . نتایج و پیامد های  این مسابقات بعدا به اطلاع خواهد...

ادامه مطلب ...