نوشته هایی با برچسب "تاپ کاراته"

چارت سازمانی تاپ کاراته

چارت سازمانی و اعضا کمیته فنی و هیئت رییسه سبک تاپ کارته فول کنتاکت 1 - ریاست سازمان :  آقای رضا رمضانزاده 2 - نایب رئیس سازمان : آقای حسن عبدی 3 - دبیر سازمان : آقای علی اصغر محمدی 4 - مسئول روابط عمومی و ارتباطات : علی...

ادامه مطلب ...
رئیس سازمان تاپ کاراته کیک بوکسینگ ایران

رئیس سازمان تاپ کاراته کیک بوکسینگ ایران

آقای رضا رمضانزاده به عنوان رییس و مسئول رسمی سازمان تاپ کاراته فول کنتاکت کیک بوکسینگ ایران  از سال 1378 رسما از طرف فدراسيون کاراته به این  مقام منصوب گردیدند . آقای رمضان زاده داراي کمربند مشکی دان 9 رسمی از فدراسیون...

ادامه مطلب ...