یک دوره مسابقات تاپ کاراته کیک بوکسینگ در استان کرمانشاه در تاریخ ۹۵/۸/۷ برگزار گردید .

نتایج و پیامد های  این مسابقات بعدا به اطلاع خواهد رسید.

82012874-70611065