آرشیو "عکس و کلیپهای رزمی"

اهدا عضو توسط رزمی کاران

اهدای عضو : نفسی قهرمانانه جهت ترویج فرهنگ ایثار   برنامه "نفس قهرمان" با حضور تیم ملی تکواندو و به دعوت واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ديروز (دوشنبه 25 آبانماه) در سالن کاخ مظفری مرکز...

ادامه مطلب ...